PIT nie taki dobry?

Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli powszechnie znany PIT jest jednym z najważniejszych dochodów do budżetu państwa (stanowi około 40 mld złotych wpływów do budżetu), ale jest również krytykowany. Dlaczego? Bardzo negatywnie oceniany jest podział na dwa progi podatkowe. Eksperci utrzymują, że podział ten zniechęca do bogacenia się i uważają, że jest to swego rodzaju kara za bogactwo. Trudno mówić o sprawiedliwości podatkowej, skoro tylko za fakt posiadania większych dochodów płaci się więcej. W tym punkcie i tak należy zwrócić uwagę, że istnienie dwóch progów jest już swego rodzaju ustępstwem – gdy PIT pojawił się w Polsce progi były trzy. Ni

Kredyt konsolidacyjny

Utrata dochodu lub zwiększenie wydatków na jakiś cel, choćby leczenie, bardzo często sprawiają, że spłacanie kilku kredytów staje się trudne lub niemożliwe. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi kredyt konsolidacyjny. Kredyt tego typu polega na spłaceniu przez instytucję udzielającą go dotychczasowego zadłużenia. W zamian spłacamy tylko jeden kredyt i dzięki temu często raty są niższe, choćby przez zlikwidowanie oprocentowania z kilku źródeł, dzięki czemu spłata kredytu jest łatwiejsza. To na co trzeba uważać przy kredycie konsolidacyjnym, to koszty wcześniejszej spłaty dotychczasowych zadłużeń – czasem mogą być dość wysokie – oraz oferta danej ins

Jakim inwestorem jesteś?

Na giełdzie występują określone typy inwestorów, którzy charakteryzują się innym podejściem do inwestowania i możliwościami. Zależnie od tego, do jakich grup należą podejmują inne decyzje. Przede wszystkim na giełdzie można spotkać wielkich akcjonariuszy, czyli podmioty, które dysponują wysokim kapitałem i inwestują go w akcje spółki. Zwykle chcą nabyć pakiety kontrolne, czyli 50% + 1 akcji. Akcjonariat pracowniczy występuje w dużych spółkach akcyjnych, szczególnie tych należących do Skarbu Państwa. Część akcji w nich (ok. 10%) przekazywana jest na rzecz pracowników, często nieodpłatnie, za to z zablokowaną możliwością sprzedaży przez rok. Bardzo c